رهبری و روایت عام

در این کلاس با یکی از تعاریف رهبری به عنوان رهبری و سازماندهی فعالیت‌های اجتماعی آشنا خواهیم شد. در این نوع از رهبری، انگیزه‌بخشی٬ ایجاد امید٬ همدلی و کرامت نفس از اهمیت زیادی برخوردار است. مارشال گنز، استاد دانشکده کندی هاروارد، بر اساس این اهمیت، نظریه مدل روایت عام (Public Narrative) را ارائه کرده است. بر اساس این مدل٬ روایت عام عبارت است از ایجاد ارتباط بین دلایل و انگیزه های شخصی یک فرد برای دعوت دیگران به کار جمعی٬ ایجاد ارزشهای مشترک در گروه و نیاز به اقدام مشترک در زمان حال. در این درس شما با مهارت روایتگر و معنی مهارت های «داستان شخصی»، «داستان ما»٬« داستان اکنون» و نحوه مرتبط کردن این سه جنبه برای ایراد سخنرانی و ایجاد انگیزه و امید به منظور انجام کار جمعی آشنا می شوید. از طرف دیگر، در این کلاس یاد می‌گیرید که همانطور که برای یادگیری دوچرخه سواری راهی غیر از زمین‌خوردن و دوباره بلند شدن و تمرین کردن نیست، مهارت در روایت‌گری هم بدون تمرین مدام ممکن نیست. این کلاس شامل ویدئو، پاور پوینت و متن درسی است. سوالات،‌ نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس info@yaldanetwork.org ارسال کنید.

مدرس: دکتر فاطمه حقیقت‌جو

Video & Audio: 
رهبری و روایت عام ۱
رهبری و روایت عام ٢
رهبری و روایت عام ٣
رهبری و روایت عام ۴
رهبری و روایت عام ۵
رهبری و روایت عام ٦
رهبری و روایت عام ٧
سخنرانی باراک اوباما
داستان حال گاندی
رهبری و روایت عام ۸
رهبری و روایت عام ۹
رهبری و روایت عام ۱۰
رهبری و روایت عام ۱۱
رهبری و روایت عام۱۲
رهبری و روایت عام ۱۳
داستان حال میشل اوباما