نظرسنجی

در این درس شما با مبحث نظرسنجی بیشتر آشنا می‌شوید و اگر از آن چیزی نمی‌دانید، اطلاعات پایه‌ای بدست خواهید آورد. نظرسنجی چیست و چه چیزها نظرسنجی نیستند؟ با پاسخ به این پرسش به سراغ نظرسازی می‌رویم؛ کاری که گاهی نظرسنجان به آن متهم می‌شوند. در این کلاس از این بحث می‌کنیم که نظرسازی چطور و چه وقت ممکن است امری ضرروی باشد.

همچنین خواهیم آموخت که چرا اصلا در یک کارزار انتخاباتی به نظرسنجی نیاز داریم و چه کسانی بیشتر به آن نیازمندند. یاد خواهیم گرفت که نظر سنجی چه اجزایی دارد و چرا برخی نظرسنجی‌ها اشتباه از آب در می‌آیند. چطور باید یک نظرسنجی را بخوانیم و آن را ارزیابی کنیم و در نهایت چرا به جای سنجش عینی جهان اجتماعی،‌ همانطور که در دیگر علوم اجتماعی مطرح است،‌ در نظر سنجی به سراغ سنجش جهان ذهنی جهان اجتماعی می‌رویم. این کلاس شامل ۲۴ ویدئوی کوتاه است. اگر برای دیدن ویدئوها مشکل دارید،‌ می‌توانید به فایل‌های صوتی که حجم کمتری دارند گوش دهید. متن درس را می‌توانید دانلود کنید و برای دیدن نکات کلیدی درس، پاور پوینت طراحی شده را ببینید سوالات،‌ نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس info@yaldanetwork.org ارسال کنید.
مدرس: حسین قاضیان

Video & Audio: 
نظرسنجی ۱
نظرسنجی ۲
نظرسنجی ۳
نظرسنجی ۴
نظرسنجی ۵
نظرسنجی ۶
نظرسنجی ۷
نظرسنجی ۸
نظرسنجی ۹
نظرسنجی ۱۰
نظرسنجی ۱۱
نظرسنجی ۱۲
نظرسنجی ۱۳
نظرسنجی ۱۴
نظرسنجی ۱۵
نظرسنجی ۱۶
نظرسنجی ۱۷
نظرسنجی ۱۸
نظرسنجی ۱۹
نظرسنجی ۲۰
نظرسنجی ۲۱
نظرسنجی ۲۲
نظرسنجی ۲٣