آموزش بزرگسالان

در این کلاس با اصول فراگیری بزرگسالان آشنا خواهید شد. یاد می‌گیرید که چطور یک برنامه درسی را بنویسید و آن را مدیریت کنید. شما همچنین با روش‌های آموزش و ابزارهای چند رسانه‌ای آشنا خواهید شد. در ادامه یاد می‌گیرید که چطور یک برنامه درسی را ارزیابی کنید و با استفاده از این نتایج، کیفیت آموزشی خود را بهبود بخشید. متنی که پیش رو دارید، راهنمای مرجع و تمرینی برای مدرسان است که موسسه توانا آن را تهیه کرده است. موسسه توانا یک یک سازمان غیر انتفاعی است که از فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای آموزش و ارتقای سطح شهروندی و زندگی سیاسی دمکراتیک استفاده می‌کند. شبکه یلدا، با اجازه از موسسه توانا، از این متن آموزشی استفاده می‌کند این متن به شما کمک می‌کند که یک معلم تاثیرگذار باشید. شما خواهید آموخت که چطور به گروه تحت تعلیم‌تان انگیزه فراگیری بدهید و با ظرفیت سازی در آنها، آموخته های خود را به بقیه انتقال دهید. این کلاس شامل یک متن درسی است. سوالات،‌ نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس info@yaldanetwork.org ارسال کنید.

Video & Audio: 
عناصر یک آموزش خوب