انواع رهبری

شما مدیر هستید یا رهبر؟ در علم مدیریت، مدیرها افرادی هستند که مطمئن می شوند اعضای تیم به ابزار لازم برای کسب موفقیت دسترسی کافی دارد، اما رهبرها کسانی هستند که با هدایت استعدادهای خاص خودشان و دیگران و به کمک تفکر انتقادی و خلاقانه خارج از چهارچوب فکر می کنند و حرکت تیم به سمت دستیابی به اهداف تعیین شده را آسان‌تر می‌کنند. می‌گویند بهترین مدیرها کسانی هستند که اجازه می‌دهند یک یا چند رهبر در تیم شکل بگیرد، تربیت شود و پر و بال بگیرد. در این درس ابتدا مروری  بر انواع شیوه های رهبری تیمی خواهیم داشت و سپس ابزارهای رهبری موفق و نکات مهم در ارتباط سازی را با شما در میان خواهیم گذاشت. در ادامه درس، بحث های رهبری سیاسی و راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی زنان و نهایتا نقش جنسیت در انتخاب شیوه رهبری را بررسی خواهیم کرد.

سوالات،‌ نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس info@yaldanetwork.org ارسال کنید

Video & Audio: 
انواع رهبری۱
انواع رهبری۲
انواع رهبری۳
انواع رهبری۴
انواع رهبری۵
انواع رهبری۶