هنرسخنوری

ارتباط درست با مخاطبان پیام و تاثیرگذاری بر آنها، کلید اصلی جلب حمایت رای‌دهندگان است.  در این کلاس می‌آموزیم که برای درگیر کردن مخاطبان کافی نیست که فقط یک پیام با کیفیت و مطابق شناختی که از مخاطبان وجود دارد، تنظیم کنیم. بلکه به همان میزان اهمیت دارد که به عنوان کاندیدای نمایندگی در تشریح دیدگاه‌ها و بویژه در مواجهه رودررو با مخاطبان، بتوانیم بر آنها اثر بگذاریم.

آنچه که در یک جمع مطرح می‌کنید، دیگر قابل پس گرفتن نیست. در این کلاس می‌آموزیم که باید رویکردی استراتژیک نسبت به تمام سخنرانی‌ها و حضور در مجامع عمومی و خصوصی داشته باشیم.در این کلاس با مهارت‌های ارتباطی آشنا می‌شویم و یاد می‌گیریم که برای یک ارتباط قدرتمند و اثرگذار به چه پیش‌زمینه‌هایی نیاز داریم.

این کلاس شامل یک پیش آزمون، یک متن درسی، یک پاورپوینت، ویدئوهای آموزشی به همراه فایل صوتی مرتبط با آن و یک پس آزمون است. ابتدا به سوالات پیش آزمون پاسخ دهید. سپس متن درسی را بخوانید و فایل صوتی و تصویری را بشنوید و ببنید و در انتها با پاسخ به سوالات پس آزمون، پیشرفت خود را اندازه گیری کنید.  

نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس yalda@yaldanetwork.org  بفرستید.

 

 
Video & Audio: 
هنر سخنوری ۱
هنر سخنوری ۲
هنر سخنوری ۳
هنر سخنوری ۴
هنر سخنوری ۵
هنر سخنوری ۶
هنر سخنوری ۷
هنر سخنوری ۹
هنر سخنوری ۱۰
هنر سخنوری ۱۱
هنر سخنوری ۱۲
هنر سخنوری ۱۳
شبکه یلدا: زنان و سخنرانی انتخاباتی ۱
شبکه یلدا: زنان و سخنرانی انتخاباتی ۲
شبکه یلدا: زنان و سخنرانی انتخاباتی ۳
شبکه یلدا: زنان و سخنرانی انتخاباتی ۴
شبکه یلدا: زنان و سخنرانی انتخاباتی ۵
شبکه یلدا: زنان و سخنرانی انتخاباتی ۶
شبکه یلدا: زنان و سخنرانی انتخاباتی ۷
شبکه یلدا: زنان و سخنرانی انتخاباتی ۸
شبکه یلدا: زنان و سخنرانی انتخاباتی ۹
شبکه یلدا: زنان و سخنرانی انتخاباتی ۱۰
شبکه یلدا: زنان و سخنرانی انتخاباتی ۱۱
شبکه یلدا: زنان و سخنرانی انتخاباتی ۱۲
شبکه یلدا: زنان و سخنرانی انتخاباتی ۱۳
شبکه یلدا: زنان و سخنرانی انتخاباتی ۱۴
شبکه یلدا: زنان و سخنرانی انتخاباتی ۱۵
شبکه یلدا: زنان و سخنرانی انتخاباتی ۱۷
شبکه یلدا: زنان و سخنرانی انتخاباتی ۱۸
شبکه یلدا: زنان و سخنرانی انتخاباتی ۱۹
شبکه یلدا: زنان و سخنرانی انتخاباتی ۲۰
شبکه یلدا: زنان و سخنرانی انتخاباتی ۲۱
هنرسخنوری