سی و یک سالم بود که وزیر شدم

ماریا سولداد نونیوز جوان ترین وزیر در کابینه دولت پاراگوئه است. او تنها ۳۱ سال داشت که به سمت وزیر مسکن و شهرسازی منصوب شد. قبل از انتصاب به این سمت وی قبلن مدیر یک سازمان غیر دولتی بود که کارش حل معضل فقر در پاراگوئه است. مصاحبه اختصاصی شبکه یلدا با خانم ماریا سولداد نونیوز را ببینید!