ایجاد توازن بین زندگی حرفه‌ای و شخصی

به طور تاریخی زنان در جامعه ما، و بسیاری از جوامع دیگر در سراسر جهان،  بار اجرایی بیشتری در امور خانه و در قبال خانواده بر دوش دارند. به انجام رساندن تمامی وظایف از پیش نوشته شده مادری، همسری در دیدگاه سنتی معمولا در تقابل با تفکر کار بیرون از خانه و ایفای نقش‌های اجتماعی سیاسی قرار می‌گیرند و همچنان وظیفه اول یک زن همسر و مادر خوب بودن است نه کارمند و کارگر نمونه شدن. از این منظر جامعه در حال گذار ما در سا‌ل‌های اخیر شاهد چالش‌های بسیاری در موارد مربوط به قانون‌گذاری در حیطه زنان و مسئولیت‌های تازه محول شده به نسل جدید بوده است
در این درس با شما از راه‌‌های رسیدن به هدف‌های فردی و اجتماعی‌ و ابزارهای به دست آوردن رضایت بیشتر از زندگی شخصی و حرفه‌ای صحبت خواهیم کرد. یاد می‌گیریم که  ابزارهایی مانند مدیریت زمان، مدیریت استرس و راهکارهای به تعادل رساندن زندگی شخصی و حرفه ای چگونه از میزان احساس گناه معمول بین بسیاری از زنان شاغل کم می‌کند
این کلاس شامل یک پیش آزمون، یک متن درسی،‌ یک پاور پوینت، ویدوها و فایل‌های صوتی آموزشی و یک پس آزمون است. ابتدا به سوالات پیش آزمون پاسخ دهید. سپس متن درسی را بخوانید و ویدئوها را ببینید. در انتها با پاسخ دادن به سوالات پس آزمون، پیشرفت خود را اندازه گیری کنید. نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس yalda@yaldanetwork.org بفرستید

 

Video & Audio: 
ایجاد توازن بین زندگی حرفه‌ای و شخصی۱
ایجاد توازن بین زندگی حرفه‌ای و شخصی۲
ایجاد توازن بین زندگی حرفه‌ای و شخصی۳
ایجاد توازن بین زندگی حرفه‌ای و شخصی۴
ایجاد توازن بین زندگی حرفه‌ای و شخصی۵
ایجاد توازن بین زندگی حرفه‌ای و شخصی۶