آمادگی استراتژیک برای انتخابات

در این کلاس با نحوه اتخاذ یک راهبرد مشخص برای فعالیت‌های انتخاباتی آشنا می‌شویم. می‌آموزیم که راهبرد اصلا یعنی چه؟ همینطور با مشخصات نظام انتخاباتی آشنا می‌شویم و یاد می‌گیریم که انتخابات شوراها در این نظام چطور کار می‌کند. به این سوال پاسخ می‌دهیم که چگونه می‌شود با استفاده از اطلاعات موجود، روند آرا، و فضای انتخاباتی را برآورد کرد و بر مبنای این تحلیل چگونه می‌شود هدف گذاری کمی و کیفی کرد. هدف این درس یادگیری روش‌هایی است که از طریق آن بتوان با پژوهش و تحقیق و استفاده از اطلاعات موجود راهبر مناسبی برای فعالیت‌های انتخاباتی اتخاذ کرد. این کلاس شامل یک پیش آزمون، یک متن درسی،‌ یک پاور پوینت و یک پس آزمون است. ابتدا به سوالات پیش آزمون پاسخ دهید. سپس متن درسی را بخوانید و در انتها با پاسخ دادن به سوالات پس آزمون، پیشرفت خود را اندازه گیری کنید. نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس yalda@yaldanetwork.org بفرستید.