سیاست گذاری عمومی

هر دستگاه تصمیم‌گیری، از هیات دولت تا شورای شهر، همیشه در حال بررسی نقطه نظرات متضاد درباره مسائل عمومی است. مسائلی که تصمیم‌گیری درباره آنها به معنای تعیین یک سیاست است. واقعیت اینجاست که طراحی و اجرای سیاست عمومی، در هر حوزه ای، با هدف جلب رضایت همه بازیگران و رعایت همه استانداردها کار دشواریست. با این حال ریشه‌یابی مسائل عمومی و آشنایی با ابعاد آن‌ها اولین گام در پیدا کردن راه حل و طراحی سیاستی برای آن‌ها است. این درس شما را با طراحی سیاست‌های عمومی با هدف حل مشکلات عمومی صحبت آشنا می‌کند و فرآیند سیاست‌گذاری را هم به عنوان یک فرآیند راه حل یابی برای مسائل و معضلات و هم به عنوان یک تعامل سیاسی مورد مطالعه قرار می‌دهد.  سوالات،‌ نظرات و پیشنهادهای خود را به این آدرس بفرستید: info@yaldanetwork.org.

 

Video & Audio: 
سیاست گذاری عمومی۱
سیاست گذاری عمومی۲
سیاست گذاری عمومی۳
سیاست گذاری عمومی۴
سیاست گذاری عمومی۵
سیاست گذاری عمومی۶
سیاست گذاری عمومی۷
از مسئله عمومی تا سیاست‌گذاری عمومی‎