یادگیری مشارکتی

چطور یک دوره آموزشی موفق برگزار کنیم؟ چطور یادگیری شرکت کنندگان را به حداکثر برسانیم؟ با چه روش ها و تکنیک هایی مشارکت شرکت کنندگان را به حداکثر برسانیم؟ در موقعیت های تضاد چطور شرایط را مدیریت و کنترل کنیم؟

در این کلاس به این سوال ها پاسخ می‌دهیم. هدف این کلاس آشنایی با یادگیری مشارکتی و مهارت‌های برگزاری  دوره‌های آموزشی به روش آموزش مشارکتی است. همچنین درباره روش‌ها، تکنیک‌ها و استراتژی‌هایی صحبت می‌کنیم که تسهیلگران با استفاده از آنها می‌توانند یادگیری شرکت کنندگان را به حداکثر برسانند این کلاس شامل یک پیش آزمون، یک متن درسی، یک پاورپوینت، ویدئوهای آموزشی به همراه فایل صوتی مرتبط با آن و یک پس آزمون است.

ابتدا به سوالات پیش آزمون پاسخ دهید. سپس متن درسی را بخوانید و فایل صوتی و تصویری را بشنوید و ببنید و در انتها با پاسخ به سوالات پس آزمون، پیشرفت خود را اندازه گیری کنید
نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس yalda@yaldanetwork.org  بفرستید

Video & Audio: 
تفاوت تدریس با تربیت
اهداف و نتایج یادگیری