رهبری، سازماندهی، و اقدام

سازمان‌دهی شکلی از رهبری است که به گروه امکان می‌دهد منابع خود را به قدرت تبدیل کرده و از این قدرت برای دست‌یابی به اهداف از طریق جذب نیرو، آموزش و گسترش رهبری بهره بگیرد. موضوع اصلی در سازمان‌دهی تجهیز افراد (گروه) به قدرت (روایت و راهبرد) برای ایجاد تغییر و تحول (رسیدن به دستاوردهای واقعی) است. 
در این درس با راهکارهای اصلی سازماندهی آشنا می‌شویم و با مفهوم مربی‌گری در رهبری آشنا می‌شویم. همچنین با بررسی اجزای یک داستان، یاد می‌گیریم که چطور از روایت عام برای همراه‌ کردن گروه‌های مختلف جهت پیشبرد اهدافمان بهر بگیریم. با بررسی ساختار گروه و همینطور تدوین راهبرد برای آن آشنا می‌شویم و در نهایت می‌آموزیم که اقدام در سازماندهی به چه معناست و  به اهمیت نقش تعهد در این اقدام پی‌ می‌بریم. 

این کلاس شامل یک پیش آزمون، یک متن درسی،‌ یک پاور پوینت، ویدئوهای آموزشی (و فایل‌های صوتی مرتبط با آن)‌ و یک پس آزمون است. ابتدا به سوالات پیش آزمون پاسخ دهید. سپس متن درسی را بخوانید و فایل‌های صوتی و تصویری را بشنوید و ببیند و در انتها با پاسخ دادن به سوالات پس آزمون، پیشرفت خود را اندازه گیری کنید.

نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس yalda@yaldanetwork.org  بفرستید

Video & Audio: 
رهبری، سازماندهی، و اقدام۱
رهبری، سازماندهی، و اقدام۲
رهبری، سازماندهی، و اقدام۳
رهبری، سازماندهی، و اقدام۴
رهبری، سازماندهی، و اقدام۵
رهبری، سازماندهی، و اقدام۶