بسیج منابع

تامین مالی کمپین، یکی از ملزومات پیروزی در انتخابات است. با جمع آوری کمک های مالی بالا، امکان ارتباط در گستره و عمقی بیشتر با رای دهندگان، افراد متنفذ و تاثیرگذار فراهم می گردد. نامزدهای انتخاباتی موفق نه تنها با روش‌های تأمین منابع مالی آشنایی دارند، بلکه با چگونگی جذب و مدیریت انواع دیگر منابع نیز آشنا هستند. در این درس می‌آموزید که چطور  به سراغ حامیانی مالی بروید و همینطور حامیانی که در قبال دریافت منابع مالی، خدمات یا کالا ارائه می‌دهند را جذب کنید. همینطور می‌آموزید که چطور با جذب افراد داوطلبی که می‌توانند مهارت و نیروی کار خود را به صورت رایگان در اختیار کمپین انتخاباتی نامزد قرار دهند، شانس موفقیت خود در انتخابات را بالا ببرید

نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس yalda@yaldanetwork.org  بفرستید

 

Video & Audio: 
بسیج منابع۱
بسیج منابع۲
بسیج منابع۳
بسیج منابع۴
بسیج منابع۵
بسیج منابع۶
بسیج منابع۱-۷
بسیج منابع۲-۷
بسیج منابع۱-۸
بسیج منابع۲-۸