طراحی برنامه انتخاباتی بر اساس مسائل حوزه انتخابیه

برای به دست گرفتن کنترل اوضاع به نفع کاندیدای انتخابات، نیاز به یک نقشه راه است. این طرح و نقشه ضروری، برخورداری از «طرح‌های سیاسی» است. استراتژی‌هایی که بر مبنای شناخت از حوزه انتخابیه، قوانین جاری کشور و اطلاعات و آمار تدوین می‌شود و هدف آن رسیدگی به مشکلات حوزه انتخابیه و طرح‌هایی برای رهبری و اداره امور چه در طول فعالیت‌های انتخابی و چه پس از پیروزی احتمالی در آن است. تدوین چنین طرح‌هایی از اهمیت زیادی برخوردار هستند. دیدگاه‌های سیاسی که بعنوان استراتژی تعریف و ارائه می‌شود، در مخاطبان ایجاد انتظار و توقع می‌کند و از آن سو رقبا نیز تمام تلاششان را برای زیرسوال بردن و غیراجرایی نشان دادن آنها به کار خواهند برد.این مرحله فرصتی طلایی برای ارتباط با شهروندان و مردم منطقه، درک نیازهای آنان و همچنین رسیدگی موثر به این انتظارها است. بنابراین نامزد انتخابات، همراهان، مشاوران و ستاد انتخاباتی او باید با رویکردهای طراحی سیاست‌ها، نهادینه کردن ظرفیت لازم برای تدوین سیاست‌ها ‌و نیز پیام‌رسانی به ‌موقع و به قاعده درباره این سیاست‌ها آماده باشد.هدف این درس کمک به افزایش قدرت پیش‌بینی رویدادهای پیش‌رو و آمادگی هر چه بیشتر برای ورود به عرصه رقابت است. سوالات،‌ نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص این درس به آدرس info@yaldanetwork.org ارسال کنید

Video & Audio: 
طراحی برنامه انتخاباتی بر اساس مسائل حوزه انتخابیه۱
طراحی برنامه انتخاباتی بر اساس مسائل حوزه انتخابیه۲
طراحی برنامه انتخاباتی بر اساس مسائل حوزه انتخابیه۳
طراحی برنامه انتخاباتی بر اساس مسائل حوزه انتخابیه۴
طراحی برنامه انتخاباتی بر اساس مسائل حوزه انتخابیه۵
طراحی برنامه انتخاباتی بر اساس مسائل حوزه انتخابیه۶
طراحی برنامه انتخاباتی بر اساس مسائل حوزه انتخابیه۷
طراحی برنامه انتخاباتی بر اساس مسائل حوزه انتخابیه۸
طراحی برنامه انتخاباتی بر اساس مسائل حوزه انتخابیه