ساختن وجهه عمومی

اگر یک فرد متخصص و کاردان نتواند ایده‌های خود را به نحو مقتضی در جامعه و بین مردم عرضه کند، جایی در قلب مردم و در مناصب اجرایی نخواهد یافت. در این درس اصول معرفی خود ونحوه به تصویر کشیدن آنچه که برای حضور موفق در انتخابات نیاز دارید را با هم خواهیم کرد.

نحوه ارائه تخصص و مهارت‌ها شما بسته به نحوه ساختن وجهه عمومی‌ تان است. شما نیاز دارید با مراکز قدرت رابطه برد- برد بسازید و فرصت‌های پیشرفت برای خودتان اماده کنید، از خطرها دور بمانید و در عین حال با جسارت پیش بروید.

در این دوره تلاش می‌کنیم علاوه بر تاکید بر ساختن وجهه عمومی، شما را با فرصت ها و خطرهای حضور در جامعه و نحوه ارتباط گیری‌های سالم آشنا کنیم. در این درس خواهید آموخت که چگونه و با چه کسانی رابطه پویا بسازید و چگونه از روابط خود در راستای رسیدن به اهداف کاری‌ و اجتماعی‌تان استفاده کنید.

Video & Audio: 
ساختن وجهه عمومی۱
ساختن وجهه عمومی۲
ساختن وجهه عمومی۳
ساختن وجهه عمومی۴
ساختن وجهه عمومی۵
ساختن وجهه عمومی۶