ترویج گری و رایزنی

ترویج‌گری (Advocacy) به فعالیت فرد یا گروهی اطلاق می‌شود که هدفش تاثیرگذاری بر تصمیمات درون نظام‌ها و نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.  در این درس می‌آموزیم که  استفاده از ترویج‌گری راه‌های مختلفی دارد و به دو قسمت اصلی رایزنی (لابی‌گری) و کارزار (راه‌اندازهی کمپین) تقسیم می‌شود. همچنین در این درس می‌آموزیم که چه افرادی درباره فعالیت ترویج‌گری تصمیم‌گیرنده هستند و منافع تصمیم گیرندگان چیست
این کلاس شامل یک پیش آزمون، یک متن در​سی​،‌ یک پاور پوینت، و یک پس آزمون است. ابتدا به سوالات پیش آزمون پاسخ دهید. سپس متن درسی ر​ا​ بخوانید  و در انتها با پاسخ دادن به سوالات پس آزمون، پیشرفت خود را اندازه گیری کنید.نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس yalda@yaldanetwork.org  بفرستید